Rabu, 20 September 2017

Seven Reason

Kunaon uing Jomblo wae sapopoe?

Kahiji, sigana padah uing mah hirup teh tipeuting wae, jadi euweuh waktu keur manggihan jodo. Sok weh pikir, kumaha rek manggih jodo mun unggal beurang sare, hudangna sore, mun peuting digawe atawa di imah wae nepi ka isuk molototan hape. Coba mun hirup normal kos batur mah, beurang teh beraktivitas, digawe amprok jeung loba awewe, numpak angkot pagigir-gigir jeung awewe, jalan-jalan oge loba awewe di sisi jalan, sigana leuwih tereh meunang jodo mun kitu mah.

Kadua, uing mah hirup teh asa teu umum, terbelakang, katro, jeung belegug. Ari batur mah palinter ngamanfaatkeun sosial media, neangan awewe di pesbuk, di bbm, atawa di tinder. Malahan boga akun sosmed oge loba, babaturanna awewe doang. Barisaan basa-basi, palinter ngalebay, teleponan ayang-ayangan, daraek kopdar ketemuan jeung awewe. Jaman ayeuna mah geus teu aneh meunang jodo di dunia maya, malahan loba nu meunang awewe nu gawe di arab, rela nungguan 2 taun nepi awewena balik, terus kawin modal duit ti arab.

Katilu, mun uing aplod foto di sosial media jarang pisan aplod foto selfie, paling oge foto-foto pemandangan alam atawa screenshot hape. Ari batur mah pan instagramna teh lolobana foto selfie, meuni pakasep-kasep, masang tampang keren atawa unyu-unyu. Fotona diedit heula, jauh pisan jeung aslina. Lokasi fotona ge nu instagramable, biasana di kafe, di lapang futsal, atawa di gim ameh katempo maskulin.

Kaopat, tara mandi, kumaha awewe daek deukeut jeung jelema nu bau awak, da tara mandi, sapopoe kucel kawas gelandangan. Hudang sare langsung ngopi, tara sibeungeut heula, komo gosok gigi.

Kalima, gaya pakean, uing mah teu betah pisan gagayaan make baju alus, make calana panjang, komo make sapatu. Jauh leuwih keren tukang cuanki dibanding uing mah.

Kagenep, uing mah hirup di keluarga nu acak-acakan, boro-boro mikir neangan awewe, masalah keluarga oge teu beres-beres. Nanggung tanggungjawab jadi anak cikal teh karasa beurat, nu akhirna mah teu bisa ngalakukeun nanaon keur keluarga oge, da beurat teuing.

Katujuh, ekonomi intina mah, mun uing sukses, boga perusahaan, boga penghasilan gede, bisa meuli perumahan jeung mobil, boga asuransi, boga rekening nu saldona moal beak tujuh turunan, otomatis  awewe oge bakal ngudag-ngudag ngajak ka KUA. Awewe mana sih nu teu daek ka lalaki nu boga masa depan cerah? Mun uing mah pan poek wae.

Sakitu weh alesan mah. Asal ulah dianggap homosapiens, homo electrus, homo wajakensis, jeung sajabana. Asli jomblo ti orok uing mah.

Jumat, 15 September 2017

Sagala Instan

Jaman ayeuna, jelema geus sagala hayang instan, hayang nu tereh, hayang nu langsung, hayang nu GPL, sagalarupa lah. Prosesna mah geus teu dipentingkeun, pokona mun manehna hayang taeun kudu adakadabra langsung jadi taeun saharita keneh.
Beda jeung jaman bareto keur can rame teknologi, nanaon ge kudu make proses, malah prosesna ge panjang jeung lila. Mun hayang beunghar kudu daek nabung, atawa usaha ngabanting tulang, komo aya nu nepikeun muja ka setan bari jeung syaratna ngorbankeun nyawa. Aya deui nu hayang boga elmu kasaktian, prosesna lila pisan, kudu tapa brata mangpuluh-puluh taun di jero guha, digoda ku oray, ku awewe geulis, jeung sajabana. Tapi kudu kuat nahan eta godaan, da hayang sakti tea.

Balik deui ka jaman ayeuna, jaman teknologi dimana-mana. Sagalana hayang tereh, dimimitian ku SMS, ngirim pesan ngan itungan detik atawa menit, eta ge mun operatorna keur teu sibuk, da mun sibuk mah angger weh SMS teh pending. Teu puas nepi kadinya, beuki ka dieu teknologi beuki canggih wae, dijieunkeun aplikasi Instant Messaging, leuwih cepet tibatan SMS, ieu mah harita ngetik ge langsung nepi pesan teh, geus jarang aya nu pending kecuali kuota internetna beak.

Tah, ti saprak aya Instan Messaging eta kahirupan teh asa beuki teu ngeunah wae karasana, eutik-eutik bijil notifikasi dinu hape, kumaha rek tibra sare ari diganggu kunu kitu wae mah. Tapi anehna, eta aplikasi teh jadi kabutuhan hirup, tiap-tiap jelema nu boga hape pasti ngainstall aplikasi BBM, Whatsapp, Telegram, FB Messenger, Line, WeChat, IMO, jeung sajabana. Minimal ngainsall salah sahiji aplikasi eta, malahan jadi kawajiban, da mun teu make teh majarkeun bakal katinggaleun info, hese komunikasi jeung babaturan atawa keluarga, hese neangan duit ongkoh. Leuwih piragabeun deui mun geus asup grup chat, leuwih sering bijil eta notifikasi teu penting teh, wayah kumaha oge eta dijero grup chat aya wae nu ngirim pesan, teuing pesan kasaha, da angger ka uing oge nepi.

Aya pangalaman uing nu pikasebeuleun, sering pisan kajadian di grup chat. Kieu, mun uing keur ngeunah-ngeunah chatting jeung hiji babaturan, ujug-ujug si babaturan eta teh ngirim pesan ka grup chat nu aya uing oge, di hape uing pan bijil tah notifikasina ti aran si eta, terus ku uing dibalesan langsung di status bar (pan android versi anyar mah ngabales pesan ge teu kudu muka aplikasina, cukup narik status bar geus aya kotak keur nulis pesan, bisa langsung dikirim), ari pamikir uing mah eta teh pesan keur ka uing pribadi, da tadina ge keur ngobrol duaan, ari ditelek-telek teh geuning di grup, jaba teu bisa ditarik deui atawa dihapus eta pesan teh. Pan wirang ka uingna, komo mun aya nu kasinggung ku pesan uing di grup eta, bakal jadi pipaseaeun, minimal tanda tanya ka uing.

Tah, ti saprak kajadian model kitu, uing jadi kapok miluan grup chat di instan messaging. Cukup weh sososialan mah di instagram atawa pesbuk, mun hayang informasi aptudet nya di twitter, najan salah posting oge bisa langsung dihapus. Tapi uing ge moal sapenuhna ninggalkeun aplikasi chat. Make mah make keneh, tapi moal miluan grup deui, ngan keur komunikasi jeung nu akrab weh, nu minim tinu tanda tanya, nu geus apal uing kumaha ayana.

Sakitu carita ti uing, hampura bisi aya salah pesan, salah kirim, jeung salah kamar chat. Maklum uing mah sok loba poho, loba salah mikir, loba salah mencet. Sakali deui hampura. Wassalam.

Senin, 17 April 2017

Carita ti Sisi Kota

Sakapeung hirup teh hayang cicing di leuweung, jauh ti kota, jauh jeung teknologi. Sigana adem ayem mun hirup bareng jeung alam, pepelakan palawija, ngingu hayam jeung mbe. Bakalan awet ngora, moal loba huis.

Katingalina karunya pisan jelema nu hirup di kota, sapopoe dipencet ku gaya hirup, ngudag-ngudag dunya keur neangan isi peujit, komo nu ngudag-ngudag kamewahan mah, meuni ngahalalkeun sagala cara keur neangan harta.

Jelema nu gawe di pabrik, meuni kos robot digawena. Balik gawe cape, langsung sare, hudang sare buru-buru mangkat gawe, da bisi telat. Geus poho weh ka kaluargana.

Nu digawe di pasar meuni ciweuh nyiapkeun daganganna, sakapeung pura-pura someah ka pelanggan da ameh laku daganganna, padahal hatena mah kesel da nu rek meuli teh rarujit tuwar-tawarna.

Nu jadi supir angkot ge sarua ripuh, ti subuh nepi ka peuting bulak balik mawa angkot neangan penumpang, pegel suku pegel bujur neangan receh keur ngudag setoran kanu boga angkot. Komo leuwih watir mun kena rajia ku pulisi atawa kacilakaan angkotna nyenggol gorobag tukang baso, katempuhan weh.

Tukang ojeg sarua wae. Mun panas, kapanasan. Mun hujan, kahujanan. Gugupay ka unggal jelema nu karak turun ti beus atawa angkot, ngarep-ngarep menta diojegkeun. Leuwih apes mun nu numpakna teh begal, ditodong di totoang atawa dirogahala nepi ka maot di sisi jalan, motor jeung dompetna dirampas ku begal goblog.

Aya deui nu digawe di konter servis hape, unggal poe ulukutek jeung hape. Beres nu ieu, datang deui nu itu, da rarusak wae hape teh, moal aya benerna. Tambah jangar sirah mun ngagarap hape nu rusakna kabina-bina, geus digulang-gaper oge angger rusak, da takdirna kudu geus rusak. Leuwih pisebeleun mun aya hape rusak datangna hurung keneh, pas digawean kalah paeh hape teh, tungtungna mah ngagantian saharga hapena, da nu bogana ambek-ambekan wae nungtut menta digantian. Pan sue !

Tah kitu hirup mah mun cicing di kota teh, loba picaritaeun teu ngeunahna. Moal aya tengtremna hirup di kota mah, ripuh jeung ripuh terus. Da hirup di kota mah euweuh deui piliheun, kudu daek itu ieu sanajan kanyataanna peurih. Mun sare wae, lapar, moal aya nu mere kopi kopi acan. Mun gawe wae, rieut, kuat nonggeng-nonggeng ngorehan duit.

Matakan hirup mah meuning di leuweung, cicing jeung maung, jeung monyet, jeung mbe, jeung sajabana. Kadaharan ge tutumbuhan, dangdaunan, jeung beubeuleuman, moal aya kolesterol jahat.

Sakitu weh heula, pandangan ti uing nu kapaksa hirup di sisi kota, mudah-mudahan urang sarerea bisa geura-geura hijrah ka tengah leuweung.

Sabtu, 15 April 2017

Jadwal Aktipitas Sapopoe

04:30 - Solat Subuh
05:00 - Ngawirid
05:30 - Ngahuduk Bi Nyai
06:00 - Maraban jeung Ngencarkeun Hayam
06:30 - Naheur Cai dinu Hawu
07:00 - Ngopi Hideung
07:30 - Nyeuseuh Pakean di Walungan
09:00 - Kuli Macul atawa Tandur di Sawah Batur
12:00 - Solat Lohor
12:30 - Ngopi Hideung jeung Kulub Sampeu
13:00 - Ngangon Mbe
15:30 - Solat Asar
15:50 - Ngawadang
16:15 - Ngarit Jukut
17:30 - Ngampihkeun Mbe jeung Hayam
18:00 - Solat Magrib
18:30 - Ngaji
19:00 - Solat Isa
19:30 - Ngawirid
19:50 - Dahar
20:00 - Ngopi Hideung bari ngadengekeun Radio Butut
21:30 - Sare
02:00 - Solat Tahajud
02:30 - Sare Deui

Sabenerna Mah

Sabenerna mah urang teh geus hoream tulas tulis di blog, horem pustang posting di media sosial, tara aya nu merhatikeun.

Sabenerna mah urang teh teu bisa nanaon, ngan bisa gogoleran bari ngopi jeung udud.

Sabenerna mah urang teh hayang boga pamajikan, tapi hoream bobogohan, teu boga duit, teu boga kawani.

Sabenerna mah urang teh hayang jadi petani, tapi hoream bebelokan di sawah jeung sieun oray kadut.

Sabenerna mah urang teh hayang pisan jadi jelema soleh, getol solat, getol ngaji. Tapi hoream ka cai na.

Sabenerna mah urang teh hayang ngarantau jauh ka luar negri, tapi hayang jeung abah jeung si lingga, si tio ge ajakan.

Sabenerna mah urang teh ngora keneh, tapi geus loba huis jeung tara mandi, jadi kokoloteun.

Sabenerna mah urang teh kasep, tapi euweuh nu bogoheun, jadi goreng.

Sabenerna mah urang teh hayang hirup ti beurang, tapi sok hese sare ti peuting.

Sabenerna mah urang teh parusing, tapi mbung mabok, sieun utah.

Sabenerna mah urang teh jenuh, tapi teu bisa represing ka gunung atawa ka laut, da euweuh baturna.

Sabenerna mah urang teh romantis, tapi euweuh awewena.

Sabenerna mah urang teh teu bogoh ka si sasha, tapi sok inget wae, padah alus aranna.

Sabenerna mah urang teh betah di imah, tapi carekan wae ku ema urang, pisebeleun.

Sabenerna mah urang teh hayang jalan2 unggal sore muru layung, tapi diuk wae di konter, jadi ngalanglayung mikiran hape.

Sabenerna mah urang teh hayang balik deui ka taun 90an, tapi pintu ajaib doraemon teh bobodoan.

Sabenerna mah urang teh unggal rek sare sok inget ka babaturan hiji2, tapi hoream ngahubungi.

Sabenerna mah urang teh teu resep pisan narima telepon, asa lebay jeung teu epektip, sok teu kadengean sorana.

Sabenerna mah urang teh embung gawe di konter, tapi resep nyo'o android, jadi betah.

Sabenerna mah urang teh hayang cicing di gunung, tapi bisi euweuh warung nu buka 24 jam.

Sabenerna mah urang teh resep momotoran turing ka luar daerah, tapi sieun pulisi da teu boga sim jeung helm na leungit.

Sabenerna mah urang teh resep pisan popotoan, tapi tara manggih objekna.

Sabenerna mah urang teh embung disebut Atu, matak hese neangan Dua na, jadi sorangan wae.

Sabenerna mah urang teh teu resep nguseup, tapi resep ngahuleng nungguan nyurunud disorang lundu.

Sabenerna mah urang teh geus bosen cicing di Karawang, da geus jadi kota, loba motor loba mobil, hese meuntas.

Sabenerna mah urang teh resep pisan maen bola, tapi David Beckham na geus pengsiun.

Sabenerna mah urang teh teu beuki huduk bi nyai, tapi sok ngubaran lapar unggal geus subuh.

Sabenerna mah urang teh geus tunduh, tapi teu daekeun ngalenyap, jadi HESE SARE.

Kamis, 01 Oktober 2015

Tentang Malam

Kamu pasti tahu dan mengalami hidup di tengah malam, kalau belum tahu berarti kamu belum lahir. Di sini dan bersama ini aku mencoba menceritakan sesuatu yang bisa dibilang absurd tentang Malam, bukan tentang kamu dan dia.

Malam adalah kegelapan jika tak ada listrik atau kolaborasi bulan dan bintang di atas sana. Malamlah yang selalu setia menemanimu begadang meskipun tak ada kopi dan rokok, tapi jangan salahkan malam jika kamu merasa ngantuk dan lapar bila bersamanya, mungkin karena kamu tidak minum Bodrex dulu atau belum makan nasi dari pagi.

Setiap orang pasti setuju jika kesunyian terbaik itu berada di tengah-tengah malam, bahkan para pendo'a sejati akan selalu memanjatkan do'anya di waktu sepertiga malam.

Aku dan malam mungkin tak bisa dipisahkan, begitupun kamu. Kita semua selalu melewati malam setiap hari, meski kadang kamu lupa karena ketiduran. Coba dengarkan suara pesta pora binatang-binatang kecil di waktu malam, mereka selalu bernyanyi untuk menghiasi kesunyian, membuat kegelapan malam semakin terasa sunyi, bahkan mencekam.

Namun kini, aku merasa sedih dengan gangguan beberapa suara kepada malam, seperti suara televisi, radio, kendaraan, dan suara kipas angin di kamarku, ada juga suara kentut yang bersahutan antar tetangga. Mungkin itu disebabkan aku tinggal di pinggiran kota, bukan di puncak gunung atau di pedesaan yang jauh dari jalan raya dan tak ada listrik. Aku selalu berharap jadi bagian penduduk desa, atau jadi penjaga gunung bila ada yang mau memberi gaji setiap akhir bulan.

Sepertinya aku harus segera menutup cerita ini, karena aku mulai tergoda oleh rasa ngantuk, dan malam juga akan segera bersembunyi karena tukang nasi uduk mulai mengeluarkan dagangannya, pertanda pagi segera menjelang. Dan ingatlah, jangan bertanya kepadaku tentang indahnya siang, karena aku selalu tidur sampai siang bolong, bahkan bisa menembus sore.

Semoga kita bisa selalu bahagia bersama malam, aamiin.

Senin, 25 Agustus 2014

Ekspedisi Jatiluhur

Siang itu hari minggu 24 Agustus 2014, saya dan teman saya sepulang COD langsung nongkrong di Bendungan Walahar, tapi karena situasinya ramai dan kita merasa kurang nyaman di situ, lalu kita meluncur lagi menuju jalan Maracang arah Purwakarta, tapi bingung mau kemana, haha.

Tiba-tiba saya teringat Jatiluhur sebelah barat, apa salahnya kalo ngebolang ke situ aja, mumpung hari masih siang. Lalu kita balik arah menuju perbukitan Udug Udug karena menurut petunjuk Google Maps rute paling dekat melalui perbukitan Udug Udug, Ciampel. Sambil sesekali melihat Google Maps, kita menyusuri jalan setapak perbukitan, sempat kesasar di perkebunan karena jalan yang ditunjukkan Google Maps adalah jalan lama yang udah ga kepake. Kita juga merasa kelelahan menaiki tanjakan-tanjakan yang curam, sampai ngos-ngosan nafas, fiuhh.

Setelah menaklukan perbukitan, sampailah kita di jalan utama, terlihat papan penunjuk jalan menuju Jatiluhur. Sempat bingung karena diatas perbukitan ada jalan bagus yang udah di cor, dan ternyata kita udah memasuki Kabupaten Purwakarta.

Singkat cerita, kita udah nyampe di bawah bendungan Jatiluhur, tapi saya bingung kalau masuk ke tempat rekreasinya pasti bayar, sementara kita bawa uang pas-pasan. Istirahat sebentar di situ, sambil berfikir ke arah mana lagi tujuan kita. Lalu saya putuskan untuk balik arah lagi, kembali ke jalan yang tadi kita keluar dari perbukitan Udug Udug, dan terus menyusuri jalan itu menuju ke barat, karena saya yakin tembusannya pasti ke Loji, Karawang.

Tanpa disadari, ternyata jalan itu menyusuri tepian danau Jatiluhur, sampai akhirnya kita melihat pemandangan indah, danau Jatiluhur sebelah barat, seperti pantai dikelilingi gunung-gunung kecil, sungguh indah! Subhanalloh.Setelah puas foto-foto sambil menikmati pemandangan yang tidak biasa itu, lalu kita melanjutkan perjalanan menuju Loji, Karawang. Waktu itu sekitar pukul 16.30 WIB menjelang Sunset.

Dengan sedikit susah payah, Si Jangkrik (Jupiter MX) meraung-raung melintasi jalan bebatuan dan tanjakan-tanjakan perbukitan di kaki gunung. Sempat khawatir ban belakang bocor karena kerikil, tapi Alhamdulillah akhirnya kita selamat sampai di Loji sebelum maghrib, dan langsung meluncur pulang ke Karawang.

Walaupun terasa capek tapi kita puas dengan perjalanan siang itu, tidak disangka-sangka bisa melihat pemandangan danau dan gunung-gunung yang menakjubkan, We Lucky Man! hehe..

Demikian ekspedisi Jatiluhur yang saya lalui, semoga suatu waktu bisa kembali ke tempat itu, amin.